Dakmerk, garantie voor uw dak.Zekerheid door gecontroleerde en gewaarborgde kwaliteit

Dakmerk Erkend KwaliteitskeurmerkStichting DAKMERK is het enige erkende en volstrekt onafhankelijke Kwaliteitskeurmerk voor de dakenbranche.

Dakbedekkingsbedrijven (participanten) welke het DAKMERK keurmerk willen voeren verplichten zich om te werken volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen ten aanzien van uitvoering en materiaalkeuze. Ieder werk wordt gecontroleerd. Goedgekeurde werken ontvangen een garantiecertificaat waardoor de opdrachtgever verzekerd is van 10 jaar garantie op waterdichtheid, zelfs wanneer het dakbedekkingsbedrijf onverhoopt in gebreke blijft.

Stichting DAKMERK biedt opdrachtgevers welke DAKMERK KWALITEIT voorschrijven of in hun bestek opnemen, zekerheid middels:

  • gecontroleerde kwaliteit
  • garantie middels het eigen Waarborgfonds
  • volstrekte onafhankelijkheid

Bekijk Voorbeeld Garantie
Dakmerk Garantie

dakmerk-2018Ieder project dat aan de hoge kwaliteitseisen van DAKMERK voldoet en door DAKMERK is gecontroleerd, ontvangt het DAKMERK garantiecertificaat.
Het garantiecertificaat garandeert de opdrachtgever:

  • een gecontroleerd kwaliteitsdak wat betreft materiaal, pakketopbouw, bevestiging en verwerking.
  • 10 jaar waterdichtheid op het project, indien onverhoopt de dakdekker niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.

De DAKMERK Garantie is een garantie middels het eigen Waarborgfonds. Dus niet via een verzekeringsmaatschappij. De opdrachtgever heeft dus niets te maken met zogenaamde “kleine lettertjes”. Ook niet met het wel of niet betaald zijn van een verzekeringspremie.

Bovendien geldt deze garantie ook voor uw Multifunctionele daken, zoals het vegetatiedak.

Download Brochure